სამღებრო სამუშაო

ექსპრეს სერვისს გააჩნია ერთერთი საუკეთესო სამღებრო-საშრობი კამერა (YOKI), მოგეხსენებათ, რომ პრესტიჟული ავტო-სერვისები იყენებებენ ორძრავიან კამერებს. ვინაიდან ჩვენი ავტო-სერვისი ორიენტირებულია მაღალ ხარისხზე და კლიენტების მოთხოვნილებების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაზე, ჩვენ შევიძინეთ Yoki-ს ფირმის სამძრავიანი სამღებრო საშრობი რომელსაც გააჩნია ასევე ჰაერის გამწოვი. გამწოვის შემთხვევაში, როდესაც მიმდინარეობს სამღებრო სამუშაოები, გამორიცხულია ეგრდეწოდებული ავტომობილის „დამტვერვა“. საუკეთესო პირობებისა და კვალიფიცირებული მღებავების დამსახურებით, ჩვენი თითოეული შეღებილი ავტომობილი, სამაგალითო ნამუშევრად ითველბა.

SZS-707 a
SZS-707 b
TG-5312 a
TG-5312 b
CNC-059 a
CNC-059 b