თუნუქის ცივად სწორება

ჩვენს ავტოსერვისს გააჩნია ერთერთი იშვიათი და წარმატებული პოზიცია, თუნუქის ცივად გასწორება PDR (paintless dent repair). ცივად გასწორება გულისხმობს ავტომობილის დაზიანებული თუნუქის შეუღებავად გასწორებას, როგორიც არის დასეტყვილი წერტილები და სხვადასხვა სახის დაზიანებები. ნებისმიერი კეთებადი დაზიანება  ცივად სწორების პროცესის დასრულების შემდეგ  უბრუნდება პირვანდელ სახეს და  თვალისთვის შეუმჩნეველი ხდება. ავტოსერვისი სარგებლობს იმ საუკეთესო ხელსაწყოებით, რომლთა მწარმოებლებიც მიიჩნევიან ბრენდებად:

(AVTOOLS, DENTCRAFT, DENT-GEAR, A-1).

ML (1)
ML (2)
ML (3)
ML (4)
100_0606
100_0630
100_0637
100_0639
100_0658
100_0674

……………..

ნამუშევრები გამოქვეყნდება პერიოდულად