ზარალის შეფასება

ზარალის შეფასება

სადაზღვევო კომპანიებს, ბანკებს

Express Service გთავაზობთ  CASCO-ს ზარალის დათვლას, დეფექტური აქტების შედგენასა და ნარჩენი ღირებულების დათვლას სპეციალურ… სრულად